O NAMA

KARAŠICA-VUČICA d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo Donji Miholjac je tvrtka sa 120-godišnjom tradicijom obavljanja poslova u vodnom gospodarstvu, te je kao takva nositelj Suglasnosti RH-Državne uprave za vode za obavljanje poslova od osobitog značaja za upravljanje vodama.
Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, tvrtka je kao dioničko društvo registrirana kod Trgovačkog suda u Osijeku 11.svibnja 2000.godine pod br: T-t-99/1599-6, MBS: 030037688.
Društvo je, također, ishodilo Suglasnost RH-Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za građenje građevina skupine D.
Osnovnu djelatnost Društva čine radovi iz vodnog gospodarstva, održavanje i izgradnja sustava na slivnom području, te radovi niskogradnje na tržištu.
Tijekom 2008. godine Društvo je svoje poslovanje u potpunosti uskladilo sa sustavom upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

ISO CERTIFIKAT 9001 726x1024ISO CERTIFIKAT 14001 726x1024

Rad tvrtke organiziran je kroz pet organizacijskih jedinica:

  • ODJEL OPERATIVE
  • ODJEL MEHANIZACIJE
  • PROJEKTNI ODJEL
  • FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL
  • PRAVNI I OPĆI ODJEL

Tvrtka trenutno zapošljava ukupno 102 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, različitih profila zanimanja i struka (građevinske, geodetske, strojarske, ekonomske, pravne itd.), a tijekom građevinske sezone svake godine dodatno se zapošljava 20-tak sezonskih građevinskih radnika.

ČLANOVI UPRAVE:

SENKA JURIĆ dipl.ing.građ.
direktorica - zastupa samostalno

NADZORNI ODBOR:

GORAN BOLOBAN, ing.poljoprivrede-mehanizator
predsjednik nadzornog odbora
MLADEN PANDURIĆ, građ.teh.
zamjenik predsjednika nadzornog odbora
   
IVAN ŠELEJ
član nadzornog odbora
VLASTA TUKERIĆ, dipl.oec.
član nadzornog odbora
SINIŠA ŽIVKOVIĆ, dipl.ing.geod.
član nadzornog odbora