KONTAKTKarašica – Vučica d.d.
Trg A. Starčevića 9, 31540 Donji Miholjac
e-mail: uprava@karasica-vucica.hr
 
Uprava:

Centrala: 031/631-222
Telefax: 031/631-282

Mehanička radionica:
Voditelj meh. radionice: 031/631-909
Voditelj voznog parka: 031/655-071
Skladište građ. materijala: 091/631-2223

Direktorica:

Senka Jurić, dipl.ing.građ.
juric@karasica-vucica.hr

Administrativni službenik (ured direktora):

Silvija Sudar, bacc.admin.publ.
uprava@karasica-vucica.hr

Voditelj računovodstva:

Vlasta Tukerić, dipl.oec.
tukeric@karasica-vucica.hr

Voditelj operative:

Antonijo Juras, ing.građ.
juras@karasica-vucica.hr

Voditelj mehanizacije:

Valter Cigrovski, ing.polj.tehnik.
cigrovski@karasica-vucica.hr

Voditelj voznog parka:

Goran Boloban, ing.poljoprivrede-mehanizator
boloban@karasica-vucica.hr

Voditelj geodetskih poslova:

Siniša Živković, dipl.ing.geod.
sinisa@karasica-vucica.hr

Zaštita na radu:

Andrijana Senkić, struč.spec.ing.sec.
senkic@karasica-vucica.hr

Poslovi nabave:

Igor Vidaković, bacc.ing.sec.
ividakovic@karasica-vucica.hr

 

 

 

 

OIB: 69701859287 
Matični/porezni broj: 3029425
Trgovački sud Osijek MBS: 030037688
 
Temeljni kapital: 12.180.900,00 kn
IBAN: HR7124020061100884536, Erste&Steiermärkische Bank d.d.
SWIFT / BIC: ESBCHR22